• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voorts wordt de leer over de Ziekenzalving uiteengezet in de documenten van de oecumenische Concilies van Florence en vooral van Trente en Vaticanum II. Nadat het Concilie van Florence had gesproken over de wezenlijke bestanddelen van de Ziekenzalving, Vgl. Concilie van Florence, Decreet, 8e Sessie - Decreet voor de Armeniƫrs, Exsultate Deo (22 nov 1439), 14. DH 1324 heeft het Concilie van Trente zich uitgesproken over de goddelijke instelling van dit Sacrament en de leer hierover van de brief van de heilige Jakobus verder ontwikkeld, met name wat betreft de werkelijkheid, die door deze zalving wordt betekend, en de gevolgen van deze zalving: 'Deze werkelijkheid is niet anders dan de genade van de Heilige Geest, door wiens zalving de eventueel nog uit te boeten zonden en de zonderesten worden vergeven, de zieke wordt opgebeurd en geestelijk gesterkt, doordat een groot vertrouwen op Gods voorzienigheid in hem wordt gewekt; zo vindt hij verlichting en wordt hij in staat gesteld de lasten van zijn ziekte en het lijden beter te dragen en gemakkelijker weerstand te bieden aan de bekoringen van de duivel die hem belaagt (Gen. 3, 15) en verkrijgt hij soms, als het hem zalig is, lichamelijke genezing'. Concilie van Trente, 14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel, Sessio XIV - Doctrina de sacramento extremae unctionis (25 nov 1551), 3. DH 1696 Bovendien heeft dit Concilie verklaard, dat in bovengenoemde uitspraak van Jakobus duidelijk wordt gezegd, dat 'deze zalving moet worden verricht aan zieken, vooral aan diegenen onder hen wier toestand zo gevaarlijk is, dat zij het einde van hun leven nabij schijnen. Vandaar dat men van het sacrament der stervenden spreekt'. Concilie van Trente, 14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel, Sessio XIV - Doctrina de sacramento extremae unctionis (25 nov 1551), 5. DH 1698 Wat tenslotte de eigenlijke bedienaar betreft: dit is, volgens hetzelfde Concilie, de priester. Concilie van Trente, 14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel, Sessio XIV - Doctrina de sacramento extremae unctionis (25 nov 1551). DH 1697-1700, 1716-1719

Document

Naam: SACRAM UNCTIONEM INFIRMORUM
Over het Sacrament van de Ziekenzalving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 30 november 1972
Copyrights: © 1972, Katholiek Archief jrg. 27 nr. 4 p. 162-165
Vert.: Nationale Raad voor Liturgie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam