• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij zijn gesticht door de wijze waarop het plechtig document, dat wij zojuist hebben afgekondigd, uitvoerig en herhaaldelijk het eerste, uitzonderlijke en universele ambt erkent en eerbiedigt, dat Christus de Heer aan Petrus heeft verleend en dat door deze aan zijn opvolgers, de pausen, is doorgegeven, van wie wij, hoewel onwaardig, vandaag het gezag dragen. Wij moeten er ons wel over verheugen, niet wegens de waardigheid die onze persoon te beurt valt daar wij deze last slechts duchten en er niet begerig naar zijn, maar wegens de eer die aan de woorden van Christus wordt verleend, wegens de bevestiging van de overeenstemming met de traditie en het kerkelijk leergezag en tenslotte wegens de garantie die het inhoudt voor de eenheid van de Kerk en voor de eensgezindheid en de doelmatigheid van de aktiviteit, welke in het bestuur van de Kerk absoluut gewaarborgd moeten blijven. Het was zeer belangrijk dat de prerogatieven van de paus expliciet en duidelijk werden erkend op het ogenblik, waarop de kwestie van het bisschoppelijk gezag in de Kerk moest gedefinieerd worden als zijnde geenszins in tegenstelling, maar in volledige overeenstemming met de macht van de plaatsbekleder van Christus en het hoofd van het college der bisschoppen, volgens het constitutionele recht van de Kerk.

Document

Naam: POST DUOS MENSES
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1964
Bewerkt: 12 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam