• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het evangelieverhaal waar we naar hebben geluisterd laat de scène zien van de herders van Betlehem die zich naar de grot begeven om het Kind te aanbidden, na de verkondiging van de Engel te hebben ontvangen Vgl. Lc. 2, 16 . Moeten we niet nog eens de blik richten op de dramatische situatie die juist het Land kenmerkt waar Jezus werd geboren? Moeten we niet met aandrang bidden dat ook in die regio zo spoedig mogelijk de dag van de vrede aanbreekt, de dag waarop er een definitieve oplossing komt voor het conflict dat daar al veel te lang duurt?

Een vredesakkoord moet om duurzaam te zijn op het respect voor de waardigheid en de rechten van iedere mens. De wens die ik uit ten overstaan van de vertegenwoordigers van de hier aanwezige Naties, is dat de internationale Gemeenschap de eigen krachten bundelt opdat er in de naam van God een wereld opgebouwd wordt waarin de wezenlijke rechten van de mens door iedereen worden gerespecteerd. Opdat zulks gebeurt, is het echter noodzakelijk dat wordt erkend dat die rechten niet in louter menselijke overeenkomsten hun fundament hebben, maar " in de natuur zelf van de mens en in zijn onvervreemdbare waardigheid als door God geschapen persoon" Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007, De menselijke persoon - hart van de vrede (8 dec 2006), 13.

Als inderdaad de constitutieve aspecten van de menselijke waardigheid worden overgelaten aan de veranderlijke menselijke meningen, zullen tenslotte ook zijn rechten, hoe plechtig verklaard ook, verzwakken en voor meerdere uitleg vatbaar worden. "Daarom is het belangrijk dat de internationale organen het natuurlijk fundament van de rechten van de mens niet uit het oog verliezen. Want dat onttrekt hen aan het risico dat helaas altijd latent aanwezig is, namelijk om af te glijden naar een louter positivistische interpretatie ervan" Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007, De menselijke persoon - hart van de vrede (8 dec 2006), 13

Document

Naam: KIJKEND NAAR MARIA AAN HET NIEUWE JAAR BEGINNEN, OM HET VRUCHT TE LATEN DRAGEN
Op het Hoogfeest van Maria, Moeder van God, tevens Wereld Vrede Dag 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 januari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Pastoor Chr. v. Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam