• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik ben er diep van overtuigd dat "door de persoon te respecteren de vrede wordt bevorderd, en dat door het bouwen aan de vrede de premissen worden gesteld voor een authentiek en integraal humanisme" Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007, De menselijke persoon - hart van de vrede (8 dec 2006), 1. Deze boodschap geldt in het bijzonder voor de christen, geroepen als hij is om "een onvermoeibare bewerker van de vrede te zijn en een vurige verdediger van de waardigheid van de menselijke persoon en van zijn onvervreemdbare rechten" Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007, De menselijke persoon - hart van de vrede (8 dec 2006), 16. Juist omdat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis Vgl. Gen. 1, 27 , is elk menselijk individu, zonder onderscheid naar ras, cultuur en religie, bekleed met dezelfde waardigheid van persoon. Om die reden moet hij gerespecteerd worden en mag geen enkele reden ooit rechtvaardigen dat er over hem naar believen beschikt wordt als was hij een object.

Ten overstaan van de, helaas altijd aanwezige bedreigingen van de vrede, ten overstaan van de situaties van onrecht en geweld die in diverse gebieden van de aarde voortduren, ten overstaan van de aanhoudende gewapende conflicten die dikwijls door de brede publieke opinie worden vergeten, en ten overstaan van het terrorisme dat de sereniteit onder de volken verstoort, wordt het meer dan ooit noodzakelijk samen te werken voor de vrede. Deze is, zoals herinnerd heb in de Boodschap "tegelijk een gave en een opgave" Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007, De menselijke persoon - hart van de vrede (8 dec 2006), 3: een gave om af te smeken in het gebed, een opgave om moedig en onvermoeid te verwezenlijken.

Document

Naam: KIJKEND NAAR MARIA AAN HET NIEUWE JAAR BEGINNEN, OM HET VRUCHT TE LATEN DRAGEN
Op het Hoogfeest van Maria, Moeder van God, tevens Wereld Vrede Dag 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 januari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Pastoor Chr. v. Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam