• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In Istanboel, tenslotte, heb ik nog eens gelukkige uren mogen beleven van oecumenische toenadering in de ontmoeting met de oecumenische Patriarch Bartholomeüs I. Enkele dagen geleden heeft hij mij een brief geschreven. De daarin geschreven woorden van dankbaarheid uit het diepst van zijn hart, hebben mij weer helemaal de ervaring van communio van die dagen voor de geest gehaald. Wij hebben ervaren broeders te zijn, niet alleen op basis van woorden en historische gestes, maar uit het diepst van ons hart; dat wij door het gemeenschappelijk geloof van de Apostelen verenigd zijn tot in ons persoonlijke denken en voelen. Wij hebben de ervaring opgedaan van een diepe eenheid in het geloof en zullen de Heer met nog meer aandrang bidden dat Hij ons spoedig ook de volle eenheid moge schenken van de gemeenschappelijke breking van het Brood.

Mijn diepe dankbaarheid en mijn broederlijk gebed gaan in dit uur uit naar Patriarch Bartholomeüs en zijn gelovigen, evenals naar alle christengemeenschappen die ik in Istanboel heb mogen ontmoeten. Wij hopen en bidden dat de godsdienstvrijheid, die beantwoordt aan de het eigen wezen van het geloof en die in de beginselen van de Turkse grondwet wordt erkend, in groeiende mate ook in de praktijk mag worden gerealiseerd in passende juridische vormen zowel als in het dagelijkse leven van het Patriarchaat en van de andere christengemeenschappen.

Document

Naam: TOT DE ROMEINSE CURIE BIJ GELEGENHEID VAN HET NADERENDE KERSTFEEST 2006
In de Sala Clementina
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 22 december 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling vanuit het Italiaans en
nummering hoofdalinea's en indeling in kleinere alinea's: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam