• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is dan ook Onze wens dat vooral het gebed tot God moge bijdragen tot het welslagen hiervan: dit gebed dient op de eerste plaats van de priesters uit te gaan, op wier opwekkend voorbeeld de zielegrootheid van geheel het christenvolk steunt.

Reeds op 12 september 1960, het feest van de H. Naam van de Maagd Maria, toen Wij, wat Wij nooit zullen vergeten, naar het buitenverblijf van het Romeins Seminarie gegaan waren - waar ook Wij ter voorbereiding op het priesterschap zulke gelukkige jaren hebben doorgebracht - hebben Wij dan ook aan deze Ons zo dierbare studenten, bijna bij wijze van bevel, Onze vurige wens kenbaar gemaakt dat zij, die zich waar ook ter wereld op de heilige wijdingen voorbereiden, iedere dag eensgezind zouden zijn in het gemeenschappelijk gebed om daardoor van God te verkrijgen, dat het grote Concilie in de toekomst niet alleen de verwachting van de katholieken maar ook die van de andere mensen uit de gehele wereld in vervulling zou doen gaan.

Deze uitnodiging tot gebed vgl. Discorsi, Messaggi, Colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, 11 pp. 466-472; Katholiek Archief jrg. 15, 1027-1030 vond algemene instemming: vanaf die eenzame Sabijnse heuvel overbrugde zij de onmetelijke wereldruimte, zij bereikte de seminaristen van iedere taal en van ieder land, en zij onderhield in hen een heilig vuur; terwijl dit snel om zich heen greep, werden zij bewogen om nog sterker naar het zuivere geluk van het priesterschap te verlangen. Wij achten dit wel buitengewoon gunstig, want wanneer deze jonge mensen aan het begin van hun priesterleven zullen staan, zal het hun taak zijn om de doeltreffende voorschriften van het Concilie in toepassing te brengen.

O dierbare en altijddurende jeugd, waaruit, onder leiding van de Maagd Maria, telkens weer moedige scharen zullen voortkomen die voor de H. Kerk het apostolaat op zich zullen nemen!

Toen Wij de vorige maand de geboorte van Jezus Christus overwogen, kwamen Ons herhaaldelijk de H. Josef samen met zijn allerverhevenste Bruid in de geest, toen zij beiden naar Bethlehem opgingen, waar dit heilig mysterie zich heeft voltrokken dat door deze woorden was aangekondigd: "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond". Vgl. Joh. 1, 14 Wie beter dan de priester kan in het gezelschap komen van de H. Josef, "aan wie het gegeven is God ...... niet alleen te zien en te horen, maar ook te dragen, te omhelzen, te kleden en te bewaken"? Missale Romanum, Praeparatio ad Missam.

Daarom hebben Wij de H. Jozef, die op 8 december 1869, toen namelijk het 1e Concilie van het Vaticaan werd gehouden, tot hemelse Patroon van de gehele katholieke Kerk is aangewezen, het vorig jaar op 21 maart aangesteld tot heilige Beschermer van dit Tweede Vaticaans Concilie. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Apostolische Brief, Sint Jozef, Patroon voor het welslagen van het Oecumenisch Concilie, Le Voci che da Tutti (19 mrt 1961)

Document

Naam: SACRAE LAUDIS
Brevier bidden voor het welslagen van Vaticanum II
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 6 januari 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief jrg. 17, nr. 9, 193-198
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam