• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Iedere priester immers moet niet alleen beschouwd worden als "belast met het beheer van Gods geheimen" (1 Kor. 4, 1), zoals dit plaats heeft bij het opdragen van het H. Misoffer, maar ook als middelaar tussen God en de mensen. Op geheel dezelfde wijze als de goddelijke Verlosser, die zijn voorbeeld is en die zelf "uit de mensen genomen, wordt aangesteld voor de mensen ten behoeve van hun verhouding tot God" (Hebr. 5, 1). Vgl. Hebr. 9, 15 Vgl. Hebr. 12, 24 Vgl. 1 Tim. 2, 5 De H. Johannes Chrysostomus geeft een prachtige verklaring van deze woorden: "De priester staat midden tussen God en de menselijke natuur door de weldaden, die van Hem komen, op ons over te dragen en door onze smekingen aan Hem door te geven". H. Johannes Chrysostomos, Hom.. V, in illud vidi Dominum Isaiae cap. VI; PG LVI, col. 131

Document

Naam: SACRAE LAUDIS
Brevier bidden voor het welslagen van Vaticanum II
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 6 januari 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief jrg. 17, nr. 9, 193-198
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam