• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Noch de Schriften noch de theologie geven ons voldoende licht om ons het hiernamaals voor te stellen. De christen moet stevig vasthouden aan twee essentiële punten: hij moet enerzijds geloven in de fundamentele continuïteit die krachtens de Heilige Geest bestaat tussen het leven dat in Christus aanwezig is en het toekomstige leven - de liefde is de wet van het Rijk Gods en de maat van onze liefde hier beneden zal de maat zijn van onze deelname aan de heerlijkheid in de hemel; maar de christen moet anderzijds de radicale scheiding tussen het heden en de toekomst zien in het feit dat het geloof zal vervangen worden door het volle licht: wij zullen met Christus zijn en “God zien” Vgl. 1 Joh. 3, 2 , een ongehoorde belofte en een mysterie waarin onze hoop wezenlijk vervat ligt. Waar de verbeelding niet bij kan, kan het hart instinctmatig en ten diepste bij.

Document

Naam: RECENTIORES EPISCOPORUM SYNODI
Brief aangaande enige vragen betreffende de eschatologie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 17 mei 1979
Copyrights: © Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam