• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Pastorale verantwoording

Na deze gegevens in herinnering gebracht te hebben, zij het nu toegelaten de belangrijkste aspecten van de pastorale verantwoordelijkheid voor de geest te halen, zoals die in de huidige omstandigheden in het licht van de christelijke voorzichtigheid naar voor moet treden.

De moeilijkheden die aan deze problemen inherent zijn, scheppen ernstige plichten voor de theologen, wiens zending onmisbaar is. Zij hebben ook recht op onze bemoediging en op de ruimte der vrijheid die hun methodes legitiem vereisen. Van onze kant is het echter noodzakelijk de christenen onvermoeibaar te herinneren aan de leer van de Kerk, die de basis is van zowel het christelijke leven als van het onderzoek van de experten. Men dient er ook toe te komen dat onze pastorale zorgen gedeeld worden met de theologen opdat de initiatieven van hun onderzoek niet roekeloos verspreid worden onder de gelovigen, wiens geloof vandaag meer dan ooit in gevaar gebracht wordt.

De laatste synode heeft de aandacht aan het licht gebracht die het episcopaat heeft voor de essentiële inhoud van de catechese, met het oog op het welzijn van de gelovigen. Het is noodzakelijk dat iedereen die met de geloofsoverdracht belast is, er een zeer duidelijke idee van heeft. We moeten hen ook de middelen geven om tezelfdertijd zeer stevig te staan in het essentiële van de leer en oplettend om kinderlijke of eigenmachtige voorstellingen niet te verwarren met de waarheid van het geloof.

Een diocesane of nationale doctrinaire commissie dient constant en moedig waakzaam te zijn over hetgeen op literair vlak gepubliceerd wordt, niet alleen om de gelovigen tijdig te beschermen tegen weinig betrouwbare werken, maar vooral om hen die werken te leren kennen die in staat zijn om het geloof te voeden en te ondersteunen. Dat is een zware en belangrijke taak die door de wijde verspreiding van de pers en een decentralisatie van de verantwoordelijkheden, dringend geworden is, door de omstandigheden noodzakelijk geworden en door het Concilie gewild.

Document

Naam: RECENTIORES EPISCOPORUM SYNODI
Brief aangaande enige vragen betreffende de eschatologie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 17 mei 1979
Copyrights: © Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam