• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij het invoeren en het gebruik van de muziekinstrumenten moet men rekening houden met het karakter en de traditie van de verschillende volken. De instrumenten echter, die volgens de algemene opinie en de heersende praktijk zich alleen maar lenen voor profane muziek, moeten volstrekt worden geweerd uit alle liturgische handelingen en uit de godvruchtige oefeningen. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over gewijde muziek en de heilige Liturgie, Instructio de musica sacra et sacra liturgia (3 sept 1958), 70 Alle muziekinstrumenten, die worden toegelaten voor de goddelijke eredienst, moeten zo worden benut, dat ze voldoen aan de eisen van de liturgische handeling en bijdragen tot de luister van de goddelijke eredienst en tot de stichting van de gelovigen.

Document

Naam: MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 5 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0799, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam