• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat betreft de liturgische handelingen, die met zang worden gevierd in het Latijn, het volgende:

  1. De Gregoriaanse zang, als zijnde de eigen zang van de Romeinse liturgie, moet, waar geen bijzondere factoren het anders vereisen, de voornaamste plaats innemen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 116 Men benutte daarvoor, overeenkomstig de mogelijkheden, de melodieën van de standaard uitgaven.
  2. "Ook verdient het aanbeveling, een uitgave te maken van meer eenvoudige melodieën ten behoeve van kleinere kerken." Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 117
  3. De andere composities, een- of meerstemmig, ontleend aan oudere of moderne werken, moet men in ere houden, cultiveren en, waar de gelegenheid zich voordoet, zich ervan bedienen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 116

Document

Naam: MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 5 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0799, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam