• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gebruik, dat op sommige plaatsen wettig bestaat en dat herhaaldelijk door indulten is bekrachtigd, nl. om de gezangen bij de intocht, de offerande en de communie, die het Graduale geeft, te vervangen door andere, mag, naar het oordeel van het bevoegde territoriale gezag, worden gehandhaafd, mits deze gezangen aangepast zijn aan de delen van de Mis, aan het feest of aan de liturgische tijd. Ook moet het territoriale gezag de tekst van deze liederen goedkeuren.

Document

Naam: MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 5 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0799, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam