• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het aloude en beproefde gebruik van klokken in de Latijnse Kerk moeten allen, wie het aanbelangt, vroom in ere houden.

Klokken worden voor kerkelijk gebruik niet aangewend, dan nadat zij plechtig zijn geconsacreerd of minstens gebenediceerd; van dat ogenblik af moeten zij echter als gewijde zaken met de passende zorg worden omringd.

De beproefde gewoontes en de verschillende manieren om de klokken te luiden, volgens de onderscheiden doelstellingen van dat geluid, moeten met alle zorg behouden blijven; en de plaatselijke Ordinarissen mogen niet nalaten de overgeleverde en gebruikelijke normen ter zake bijeen te brengen of waar ze ontbreken voor te schrijven.

De uitvindingen die beogen, dat de klokken zelf een vollere klank geven of dat het luiden ervan gemakkelijker wordt, kunnen door de plaatselijke Ordinarissen, na deskundigen gehoord te hebben, worden aanvaard; in twijfelgevallen echter worde de zaak aan deze H. Ritencongregatie voorgelegd.

Behalve de verschillende gewone en beproefde manieren om de klokken te luiden, waarover boven in n. 88, bestaan op sommige plaatsen aparte apparaten van meerdere in de klokkentoren opgehangen klokken, waarmee afwisselende melodieën en muziek worden gemaakt. Zo'n klokkenspel, dat gewoonlijk "carillon" genoemd wordt, wordt helemaal uitgesloten van ieder gebruik in de liturgie. Klokken echter tot een dergelijk gebruik bestemd, kunnen noch worden geconsacreerd, noch gewijd volgens de plechtige ritus van het Romeins Pontificale, maar slechts met de eenvoudige wijding.

Met alle kracht moet er naar worden gestreefd, dat alle kerken, openbare en halfopenbare kapellen, minstens twee of drie, zij het kleine, klokken bezitten; streng echter wordt verboden, in plaats van gewijde klokken gebruik te maken van een of ander apparaat of instrument, om het geluid van klokken mechanisch of automatisch na te bootsen of te versterken; het is wel geoorloofd dergelijke apparaten of instrumenten te gebruiken, indien zij, volgens de boven gegeven bepalingen bij wijze van carillon worden aangewend.
Overigens moeten de voorschriften van Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
van het Kerkelijk Wetboek nauwgezet worden gevolgd.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 30 mei 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam