• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat de muziek van het orgel en meer nog van andere muziekinstrumenten een ornement vormt van de gewijde liturgie, moet het gebruik van deze instrumenten derhalve worden afgemeten naar de graad van vreugde, waardoor de verschillende dagen en tijden van de liturgie zich onderscheiden.

Bij alle liturgische handelingen dus, behalve alleen de zegen met het Allerheiligste, wordt de muziek van orgel en alle andere instrumenten verboden:

  1. In de Adventstijd, dwz. van de eerste Vespers van de eerste zondag van de Advent tot de Noon van de vigilie van 's-Heren Geboorte;
  2. In de tijd van de Veertigdaagse vasten en van het Lijden, d.w.z. vanaf de Metten van Aswoensdag tot aan de hymne Gloria in excelsis Deo van de Mis van de plechtige Paaswake;
  3. Op de quatertemperdagen van september, indien daarvan het Officie en de Mis geschieden;
  4. In alle Officies en Missen van de overledenen.

De muziek van andere instrumenten dan van het orgel wordt bovendien verboden op de zondagen septuagesima, sexagesima en quinquagesima en de weekdagen die op deze zondagen volgen.

Op de bovengenoemde verboden dagen en tijden echter, worden de volgende uitzonderingen gemaakt:

  1. Van het orgel en andere instrumenten is muziek toegestaan op de geboden en de afgeschafte feestdagen (behalve de zondagen) en de feesten van de eerste patroon van de plaats, van de titel of de verjaardag van de wijding van de eigen kerk en van de titel of de stichter van de religieuze familie; of indien een of andere buitengewone plechtigheid zich voordoet;
  2. Alleen van het orgel of van het harmonium wordt muziek toegestaan op de derde zondag van de Advent en de vierde van de Vasten; eveneens op de donderdag van de heilige week bij de Mis van het chrisma, en vanaf het begin van de plechtige Avondmis van het Avondmaal des Heren tot aan het einde van de hymne Gloria in excelsis Deo;
  3. Verder wordt van het orgel alleen of van het harmonium muziek toegestaan onder de Mis en onder de Vespers, maar alleen om de zang te ondersteunen.

De plaatselijke Ordinarissen kunnen deze verboden of toestemmingen volgens beproefde plaatselijke of streekgewoontes nader bepalen.

Gedurende heel het heilig Triduum, d.w.z. vanaf middernacht waarop de donderdag van het Avondmaal des Heren begint tot aan de hymne Gloria in excelsis Deo van de Mis van de plechtige Paaswake, moeten orgel en harmonium absoluut zwijgen en mogen zelfs niet om de zang te ondersteunen worden gebruikt, behoudens de uitzonderingen, die boven n. 83 b zijn gemaakt.

De muziek van orgel en harmonium wordt verder in dit heilig Triduum verboden zonder enige uitzondering en ondanks iedere tegengestelde gewoonte, ook voor oefeningen van godsvrucht.

De kerkbestuurders of zij wie het aanbelangt, mogen niet nalaten, om de reden van dit liturgisch zwijgen aan de gelovigen op passende wijze duidelijk te maken en zij mogen niet vergeten te zorgen. dat gedurende dezelfde dagen en tijden ook de overige liturgische voorschriften betreffende het niet versieren van de altaren op gelijke wijze worden onderhouden.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 30 mei 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam