• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De celebrant staat aan het hoofd van de gehele liturgische handeling. Alle overigen nemen op de hun eigen wijze aan de liturgische handeling deel. Derhalve:

  1. Geestelijken, die op de manier en in de vorm door de rubrieken bepaald, of als geestelijken, bij de liturgische plechtigheid aanwezig zijn, hetzij in de functie van hogere assistenten of lagere dienaren, hetzij ook in koor of schola hun taak volbrengend, vervullen een eigen en directe dienende taak, en wel krachtens hun wijding of opneming in de geestelijke stand;
  2. Leken echter brengen een werkzame liturgische deelname op, en wel krachtens het merkteken van het Doopsel, waardoor zij ook bij het allerheiligst Offer van de Mis naar eigen wijze het goddelijk offerlam aan God de Vader met de priester offeren Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus, Mystici Corporis Christi (29 juni 1943), 79-81. AAS 35 (1943) 232-233 Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de Heilige Liturgie, Mediator Dei et hominum (20 nov 1947), 88-92;
  3. Wanneer echter leken van het mannelijk geslacht, hetzij jongens, jongelieden of mannen, door de bevoegde kerkelijke overheid tot de altaardienst of tot uitvoering van gewijde muziek worden afgevaardigd, dan vervullen zij, indien zij deze taak op de door de rubrieken vastgestelde wijze en vorm volbrengen, een wel directe dienende taak, maar een gedelegeerde, echter op voorwaarde, als het over de zang gaat, dat zij een koor of een schola vormen.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam