• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Grote waarde moet ook worden gehecht aan en op geschikte wijze moet worden beoefend de muziek die, hoewel hij om zijn apart karakter bij liturgische handelingen niet kan worden toegelaten, toch beoogt om bij de hoorders godsdienstige gevoelens op te wekken en om de godsdienst zelf te begunstigen, en daarom met recht en reden religieuze muziek wordt genoemd.

De eigen plaatsen om religieuze muziekstukken te laten horen zijn gehoorzalen voor concerten bestemd, ofwel ruimten voor toneelspelen of bijeenkomsten opgericht, maar niet de kerken, aan de eredienst van God gewijd.

Waar echter een muziekzaal of een andere geschikte ruimte niet bestaat en men niettemin van mening is, dat een concert van religieuze muziek geestelijk nut voor de gelovigen kan afwerpen, kan de plaatselijke Ordinaris een dergelijk concert in een of andere kerk toestaan, maar met inachtneming van de volgende regels:

  1. Voor ieder te houden concert wordt de schriftelijke toestemming vereist van dezelfde plaatselijke Ordinaris;
  2. Aan dit verlof moet een schriftelijk verzoekschrift voorafgaan, waarin worden aangegeven: de tijd van het concert, de inhoud van de stukken, de namen van de meesters (de organist en de koordirecteur) en van de kunstenaars;
  3. De plaatselijke Ordinaris geve geen verlof tenzij - na het oordeel van de diocesane Commissie voor gewijde muziek en het advies van eventuele andere ter zake kundigen gehoord te hebben - het voor hem absoluut vaststaat, dat de voorgestelde stukken niet alleen door echte kunst uitmunten, maar ook door oprechte christelijke vroomheid; en tevens dat de personen, die het concert zullen geven, de hoedanigheden bezitten, waarover in nn. 97 en 98;
  4. Het Allerheiligste Sacrament worde te gelegener tijd uit de kerk weggebracht en in een kapel of ook wel in de sacristie op waardige wijze neergezet; zo dit niet gebeurt, dan moet de luisteraars er op worden gewezen, dat het Allerheiligste Sacrament in de kerk aanwezig is, en moet de kerkbestuurder nauwgezet toezien dat geen oneerbiedigheid t.o.v. hetzelfde sacrament plaats heeft;
  5. Indien toegangskaartjes moeten worden gekocht, of programmaboekjes moeten worden uitgedeeld, dan moet dit allemaal buiten de kerk geschieden;
  6. De musici, de zangers en hoorders moeten zich zo gedragen en op zodanige wijze zijn gekleed, dat zij die ernst vertonen, die geheel en al past bij de heiligheid van de gewijde plaats;
  7. Indien dit in de gegeven omstandigheden past, is het goed dat het concert door een of andere oefening van godsvrucht wordt besloten, of veeleer door de zegen met het Allerheiligste, en wel met deze opzet dat de geestelijke verheffing, die het concert beoogt te bevorderen, door een gewijde handeling als het ware wordt bekroond.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam