• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vooropgesteld dat de sacramentele concelebratie in de Latijnse Kerk wordt beperkt tot rechtens vastgestelde gevallen; vervolgens het Heilig Officie
Vraag over de geldige concelebratie
(23 mei 1957)
in herinnering geroepen, waardoor ongeldig wordt verklaard de concelebratie van het Misoffer door priesters die, hoewel met de gewijde gewaden bekleed en door welke intentie ook geleid, de woorden van de consecratie niet uitspreken: is het niet verboden dat, wanneer meerdere priesters bij gelegenheid van Congressen bijeen zijn gekomen, "slechts één priester het offer voltrekt, maar de anderen (hetzij allen hetzij de meesten) dit ene offer bijwonen en onder deze Mis de heilige communie ontvangen uit de hand van de celebrant", mits "dit geschiedt om een wettige en ernstige reden, en de Bisschop ter vermijding van verwondering bij de gelovigen niet anders heeft bepaald", en aan deze handelwijze niet ten grondslag ligt de dwaling, door Paus Pius XII vermeld, nl. dat de viering van één Mis, waarbij honderd priesters vol godsvrucht tegenwoordig zijn, gelijkwaardig is aan de viering van honderd Missen door honderd priesters. Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Over het priesterschap - tot Kardinalen en Bisschoppen, Magnificate Dominum (2 nov 1954). AAS 46 (1954), 669-670 Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Tot de Kardinalen, prelaten en priesters, die hebben deelgenomen aan het Internationaal Congres voor pastorale liturgie te Assisi, Vous nous avons demandé (22 sept 1956), 11-17

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam