• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Religieuze volkszang kan bij oefeningen van godsvrucht vrij worden aangewend; bij liturgische handelingen echter worde strikt de hand gehouden aan wat boven, nn. 13-15, is bepaald.

Alinea's in de marge van alinea 19

De gewijde muziek is ten nauwste met de liturgie verbonden, de gewijde zang echter behoort integraal tot de liturgie zelf (n. 21); de religieuze volkszang tenslotte wordt in zeer ruime mate bij oefeningen van godsvrucht aangewend, soms ook bij liturgische handelingen (n. 19). Hieruit kan men gemakkelijk bewijzen, dat vorming in de gewijde muziek en vorming in de heilige liturgie niet gescheiden kunnen worden, beide tot het christelijk leven behoren, zij het in verschillende mate, volgens de verschillende staten en wijdingen van geestelijken en gelovigen.

Allen moeten derhalve minstens een zekere vorming in de gewijde muziek en in de heilige liturgie, aan hun eigen staat aangepast, zien te verkrijgen.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam