• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het geheim van de Eucharistie als middelpunt van de plaatselijke Kerk
Door de Eucharistie „leeft en groeit de Kerk voortdurend. Deze Kerk van Christus is werkelijk aanwezig in alle rechtmatige gemeenschappen van gelovigen, die in vereniging met haar herders, in het Nieuwe Testament eveneens Kerken worden genoemd. Zij vormen immers daar, waar zij zijn, het nieuwe volk, door God geroepen in de Heilige Geest en in volle overtuiging. Vgl. 1 Tess. 1, 5 In die gemeenschappen worden door de prediking van Christus’ Evangelie de gelovigen verzameld en wordt het geheim gevierd van het Avondmaal van de Heer, ‘opdat door het Lichaam en Bloed van de Heer alle broeders van de gemeenschap innig met elkaar worden verenigd’.” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Roepingenzondag 2002, Roeping tot heiligheid (8 sept 2001) In iedere gemeenschap, verenigd rondom het altaar en geleid door het heilig ministerie van de bisschop 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 26 of van de priester, die de bisschop vertegenwoordigt, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 42 „zien wij het symbool van die liefde en ‘van die eenheid van het mystieke Lichaam, die de onontbeerlijke voorwaarde is voor het heil’.” Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III q. 73, a. 3 In deze gemeenschappen, hoewel vaak klein en arm of verspreid, is Christus aanwezig, die met zijn kracht de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk tot een eenheid samenbindt. Want ‘het deelnemen aan het Lichaam en Bloed van Christus heeft juist deze uitwerking, dat wij omgevormd worden in hetgeen wij nuttigen’.” H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 63, 7: PL 54, 357C 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 26

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam