• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De stipte onderhouding van de richtlijnen der Kerk bij de viering van de Mis
Vooral bij de viering van de Eucharistie mag, behalve het hoogste kerkelijke gezag en, overeenkomstig het recht, de bisschop en de bisschoppenconferenties, niemand, ook niet een priester, eigenmachtig in de liturgie iets toevoegen, weglaten of veranderen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 22. par. 3 Daarom moeten de priesters er grote waarde aan hechten, de viering van de Eucharistie zó te leiden, dat het voor de gelovigen duidelijk wordt, dat zij niet deelnemen aan een ceremonie, op eigen gezag ingevoerd, Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 93, a. 1 maar aan de publieke eredienst van de Kerk, waarvan de regeling door Christus zelf aan de apostelen en hun opvolgers is toevertrouwd.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 21 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam