• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het boetesacrament en de communie

Men wijze de gelovigen ook op de Eucharistie „als het geneesmiddel, dat ons bevrijdt van de dagelijkse zonde en ons bewaart voor de doodzonde” Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 4 Vgl. Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 2-4.6 en men lere hen de juiste methode om hun voordeel te doen met die gedeelten van de misliturgie, welke een boetekarakter hebben.

„Wie te communie wil gaan, herinnere men … aan het gebod: ‘De mens onderzoeke zichzelf’. Vgl. 1 Kor. 11,28 Volgens het kerkelijk gebruik moet het doel van dit onderzoek zijn, dat niemand met een doodzonde op zijn geweten zonder voorafgaande sacramentele biecht de heilige Eucharistie ontvangt, ook al voelt hij over zijn zonden een groot berouw” Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 12-13 „Bestaat er een dringende reden en is er geen biechtvader aanwezig, dan verwekke men eerst een oefening van volmaakt berouw.” Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 856 Men moet alles doen om de gelovigen eraan te gewennen, hun biecht te spreken buiten de tijd van de Mis, vooral buiten de vastgestelde Missen, zodat het biechthoren in alle rust kan verlopen en ook werkelijk geestelijk voordeel oplevert voor de gelovigen, en hun actieve deelname aan de Mis niet wordt belemmerd. Hen, die dagelijks of dikwijls communiceren, lere men om regelmatig te gaan biechten naargelang van hun persoonlijke omstandigheden.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam