• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vervroegde viering van de Mis van een zon- of feestdag op de avond te voren

Waar men met verlof van de Apostolische Stoel de zondagsplicht kan vervullen door reeds op zaterdagavond aan de eucharistieviering deel te nemen, moeten de zielzorgers hun gelovigen de betekenis van dit verlof goed uiteenzetten en ervoor zorgen, dat daardoor aan de zin van de zondag geen afbreuk wordt gedaan. De bedoeling immers van dit verlof is, het de gelovigen in de tegenwoordige omstandigheden gemakkelijker te maken om de dag van de verrijzenis van de Heer te vieren.

Niettegenstaande een tegenovergesteld verlof of gebruik, welk ook, mag deze Mis slechts gevierd worden op de zaterdagavond, op uren, door de plaatselijke ordinaris vast te stellen.

In deze gevallen moet de Mis gevierd worden volgens de aangifte van het calendarium voor de zondag met inbegrip van de homilie en de voorbeden.

Dit alles geldt ook voor het geval ergens een Mis, om dezelfde reden, gevierd mag worden op de vooravond van een verplichte feestdag.

Als avondmis daags vóór Pinksterzondag neme men de huidige vigiliemis met Credo. Zo neme men ook als avondmis daags vóór Kerstmis de vigiliemis en wel volgens de ritus van een feestdag met witte paramenten, met Alleluja en de prefatie van Kerstmis. De avondmis daags vóór Paaszondag mag niet beginnen vóór de schemering of in elk geval niet vóór zonsondergang. Deze Mis is altijd de Mis van de Paasvigilie, die vanwege haar bijzondere betekenis in het liturgisch jaar en in heel het christelijk leven gevierd moet worden met de liturgische ceremonies van de Paasnacht, overeenkomstig het ritueel van de vigilie.

De gelovigen, die op bovengenoemde wijze de viering van een zondag of verplichte feestdag op de vooravond beginnen, kunnen de heilige Communie ontvangen, ook als zij reeds ’s morgens hebben gecommuniceerd. Degenen, die „in de Mis van de Paasvigilie en in de nachtmis van Kerstmis te communie zijn geweest, kunnen opnieuw de communie ontvangen in de tweede Mis van Pasen en in één van de Missen, die op Kerstdag worden gevierd”. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 60 Eveneens „kunnen de gelovigen, die op Witte Donderdag in de Mis van het chrisma gecommuniceerd hebben, opnieuw te communie gaan in de avondmis van die dag”, overeenkomstig de Instructie Congregatie voor de Riten
Tres abhinc annos
Tweede Instructie voor de juiste uitvoering van de Constitutie over de H. Liturgie
(4 mei 1967)
van 4 mei 1967.

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam