• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De eenheid van de gemeenschap, uitgedrukt in de viering
Aangezien op grond van het doopsel „er geen Jood meer is of Griek, geen slaaf of vrije, geen man of vrouw”, maar allen één zijn in Christus Jezus (Gal. 3, 28), komt in de Eucharistieviering de aard van de Kerk het volledigst tot uitdrukking in die bijeenkomst, waarin gelovigen van iedere categorie, leeftijd en stand samen zijn.

De eenheid echter van zulk een gemeenschap, die ontstaat uit het éne brood, waaraan allen deel hebben, Vgl. 1 Kor. 10, 17 heeft een hiërarchische structuur en vraagt daarom, dat „iedereen, bedienaar of gelovige, bij het uitoefenen van zijn functie, uitsluitend en volledig datgene verricht, wat hem uit de aard van de zaak en volgens de liturgische richtlijnen toekomt.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 28

Een prachtig voorbeeld van deze eenheid vindt men „in de volledige en actieve deelname van heel het heilige volk Gods…aan dezelfde Eucharistie, in één gebed, aan het éne altaar, waar de bisschop voorzit, omringd door zijn priestercollege en dienaren”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 41 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 26

Document

Naam: EUCHARISTICUM MYSTERIUM
Over de Eredienst van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 25 mei 1967
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0821, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 21 februari 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam