• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Moeder van God - Moeder van de Kerk

Wij hebben naar een passage uit het evangelie van Johannes geluisterd dat uitnodigt het moment van de Verlossing te beschouwen, wanneer Maria, verenigd met de Zoon in de aanbieding van het Offer, haar moederschap uitstrekt tot alle mensen en in het bijzonder tot de leerlingen van Jezus. Bevoorrechte getuige van dat gebeuren is de auteur zelf van het vierde Evangelie, Johannes, de enige van de Apostelen die op Golgota is gebleven, samen met de Moeder van Jezus en andere vrouwen.

Het moederschap van Maria, dat begonnen is met het fiat van Nazaret, komt tot voltooiing onder het kruis. Als waar is wat de heilige Anselmus opmerkt, dat "vanaf het ogenblik van het fiat Maria ons begon te dragen in haar schoot", dan is de moederlijke roeping en zending van de Maagd met betrekking tot hen die in Christus geloven daadwerkelijk begonnen toen Jezus tegen haar zei: "Vrouw, zie daar uw zoon!" (Joh. 19, 26). Toen hij van bovenaf het kruis de Moeder zag staan en naast haar de leerling die hij liefhad, erkende de stervende Christus het eerste begin van het nieuwe gezin dat hij in de wereld was komen stichten, de kiem van de Kerk en van de nieuwe mensheid. Om deze reden sprak Hij, toen Hij zich tot Maria wendde, haar aan met "Vrouw" en niet met "moeder", terwijl Hij dit woord wel gebruikte toen Hij haar toevertrouwde aan de leerling: "Ziedaar uw moeder" (Joh. 19, 27).

De Zoon van God voltooide zo zijn zending: geboren uit de Maagd om in alles, behalve de zonde, onze menselijke bestaansconditie te delen, liet Hij op het moment van zijn terugkeer tot de Vader in de wereld het sacrament na van de eenheid van heel het menselijk geslacht Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1: het Gezin "dat één is door de eenheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" H. Cyprianus van Carthago, De Dominica Oratione. 23: PL 4, 536, en waarvan de oorspronkelijke kern juist deze nieuwe band is tussen de Moeder en de leerling. Op die manier blijven het goddelijk moederschap en het kerkelijk moederschap onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Document

Naam: HEILIGE MIS BIJ DE SCHRIJN MERYEM ANA EVI TE EFEZE, TURKIJE
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 29 november 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert. uit het Italiaans, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam