• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Volgens de Bijbelse traditie leert het Concilie dat het gehele menselijk ras een gemeenschappelijke oorsprong heeft en een gemeenschappelijk doel: God, onze Schepper en het doel van onze aardse pelgrimstocht. Christenen en moslims behoren tot die familie, die in één God geloven en die ieder volgens de eigen traditie terug te voeren zijn als afstammelingen van Abraham Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 1.3

Deze menselijke en spirtuele eenheid in onze wortels en in onze bestemming voert ons verder een gemeenschappelijke weg te zoeken in het streven naar de fundamentele waarden, die voor mensen van onze tijd zo karakteristiek zijn.

Als religieuze mannen en vrouwen worden wij uitgedaagd door de wijdverbreide zoektocht naar gerechtigheid, ontwikkeling, solidariteit, vrijheid, veiligheid, vrede, verdediging van het leven, bescherming van het milieu en de bronnen van de aarde.

Daarom ook kunnen wij de legitieme autonomie van de aardse aangelegenheden respecteren en gelijktijdig een bijzondere bijdrage leveren in dit zoeken naar gepaste oplossingen voor deze prangende vragen. Vooral kunnen we een geloofwaardig antwoord geven op de vragen die de huidige maatschappij duidelijk stelt, zelfs wanneer ze vaak terzijde geschoven wordt, namelijk de vraag naar zin en de betekenis van het leven, zowel voor het individu als voor de mensheid in het algemeen. We zijn ertoe geroepen samen te werken, opdat wij de maatschappij voor zichzelf helpen, zich voor het transcendente te openen en de almachtige God de Hem toekomende plaats te geven.

Document

Naam: TOESPRAAK TOT ALI BARDAKOGLU, PRESIDENT VAN HET TURKSE MINISTERIE VOOR RELIGIEUZE ZAKEN
In de Aula van het Ministerie van Religieuze Zaken, Ankara
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 november 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana (Orginele tekst: Engelstalig)
Werkvertaling, alineaverdeling en -nummering: Stg. InterKerk
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam