• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. X - De bisschoppenconferenties

Omdat krachtens deze Constitutie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 22. par. 2 de regeling van de liturgie binnen bepaalde grenzen ook toekomt aan de verschillende bevoegde territoriale bisschoppenconferenties, die wettig zijn opgericht, bepalen wij, dat deze conferenties tot nadere regeling nationaal moeten zijn. In deze nationale conferenties hebben krachtens het recht, naast de residerende bisschoppen, zitting en stemrecht degenen, over wie Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
van het kerkelijk wetboek spreekt; maar tot deze conferenties kunnen ook de bisschoppen-coadjutoren en de wijbisschoppen hulpbisschoppen worden uitgenodigd.

In deze conferenties worden voor de rechtsgeldigheid van de decreten twee derde van de geheime stemmen vereist.

Document

Naam: SACRAM LITURGIAM
Over het van kracht worden van bepaalde voorschriften van de Constitutie over de Heilige Liturgie, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurd
Soort: H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 25 januari 1964
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0707, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam