• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een nieuwe solidariteit

De solidariteit is een rechtstreekse eis van de menselijke en bovennatuurlijke broederschap. De ernstige sociaaleconomische problemen die zich vandaag voordoen, kunnen niet worden opgelost, tenzij nieuwe fronten van solidariteit worden gevormd: solidariteit van de armen onderling, solidariteit met de armen waartoe de rijken zijn geroepen, solidariteit van de werknemers en met de werknemers. De sociale instellingen en organisaties op verschillende niveaus, zoals ook de staat, moeten deelnemen aan een algemene solidariteitsbeweging. Wanneer de Kerk daartoe oproept, weet zij, dat zij zelf daarbij op bijzondere wijze is betrokken.

Algemene bestemming van de goederen
Het beginsel van de algemene bestemming van de goederen noemt samen met dat van de menselijke en bovennatuurlijke broederschap nauwkeurig de verplichtingen van de rijkste landen tegenover de arme landen. Deze verplichtingen zijn solidariteit bij het helpen van ontwikkelingslanden; sociale rechtvaardigheid door een herziening onder juiste voorwaarden van de handelsbetrekkingen tussen Noord en Zuid en de bevordering van een menselijker wereld voor allen, waarin iedere mens kan geven en ontvangen, en waarin de vooruitgang van de een geen belemmering zal zijn voor de ontwikkeling van de ander,en ook geen voorwendsel om hem te overheersen. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 163 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 51 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het Corps Diplomatique (1986) (11 jan 1986)
Ontwikkelingshulp
De internationale solidariteit is een eis van morele orde. Deze is niet alleen nodig in gevallen van uiterste nood, maar ook bij echte ontwikkelingshulp. Dit is een gemeenschappelijk werk, dat een gezamenlijke en voortdurende inspanning vraagt om concrete technische oplossingen te vinden, maar ook om een nieuwe mentaliteit te scheppen onder de mensen van deze tijd. De wereldvrede hangt er in grote mate vanaf. Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 55

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam