• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vrijheden en de deelneming
Het onderwijs dat toegang geeft tot de cultuur is ook een vorming tot het verantwoord uitoefenen van de vrijheid. Daarom is een echte omwikkeling alleen maar mogelijk binnen een sociaal en politiek systeem, dat de vrijheden eerbiedigt en deze bevordert door de deelneming van allen. Hun dergelijke deelneming kan verschillende vormen aannemen; ze is noodzakelijk om een rechtmatige verscheidenheid in de instellingen en sociale initiatieven te waarborgen. Zij waarborgt, vooral door de werkelijke deling in de machten van de staat, het uitoefenen van de rechten van de mens en beschermt ze tevens tegen een mogelijk misbruiken van de kant van de overheid. Van deze deelneming aan het sociale en politieke leven mag niemand worden uitgesloten vanwege geslacht, ras, huidskleur, maatschappelijke positie, taal of godsdienst. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 29 Mensen aan de zelfkant van het culturele, sociale en politieke leven houden is in vele landen een van de meest schreeuwende onrechtvaardigheden van onze tijd. Wanneer de politieke autoriteiten de uitoefening van de vrijheden regelen, mogen zij geen eisen van openbare orde en veiligheid als voorwendsel gebruiken om deze vrijheden stelselmatig te beperken. Noch het zogenaamde beginsel van de "nationale veiligheid", noch een louter economische of totalitaire opvatting van het sociale leven mogen de overhand hebben op de waarde van de vrijheid en haar rechten. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 7 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 75 Vgl. Latijns-Amerika (CELAM), 3de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen Puebla (13 feb 1979). 311-314; 317-318; 548

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam