• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De waarde van de menselijke arbeid
Een cultuur die de verheven waarde van de werknemer erkent, zal de subjectieve dimensie van de arbeid benadrukken. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 6 De waarde van elke menselijke arbeid hangt niet op de eerste plaats af van de soort verrichte arbeid; ze is gebaseerd op het feit, dat degene die de arbeid verricht een persoon is. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 6 Hier wordt een ethische norm aangegeven, waarvan de eisen ons niet mogen ontgaan. Daarom heeft ieder mens een recht op arbeid, dat in de praktijk moet worden erkend door een daadwerkelijke inzet om het dramatisch probleem van de werkloosheid op te lossen. Het feit dat dit brede lagen van de bevolking, en vooral de jongeren, in een randsituatie houdt, is onduldbaar. Daarom is het scheppen van arbeidsplaatsen een sociale taak van de eerste rang, waarmee enkelingen en het particulier initiatief zijn belast, maar eveneens de staat. Als regel heeft deze laatste hier evenals elders een ondergeschikte functie; maar vaak kan ze worden geroepen rechtstreeks in te grijpen zoals in het geval van internationale overeenkomsten tussen verschillende staten. Dergelijke overeenkomsten moeten de rechten van immigranten en hun gezinnen eerbiedigen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 46 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 23 Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 12

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam