• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De rol van de leken
Het komt niet aan de herders van de Kerk toe rechtstreeks in te grijpen in de politieke opzet en organisatie van het sociale leven. Deze taak behoort tot de roeping van de leken, die samen met hun medeburgers op eigen initiatief handelen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 76. nr. 3 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 7 Zij moeten bij het vervullen daarvan beseffen, dat het doel van de Kerk de verbreiding is van het rijk van Christus, opdat alle mensen worden gered en de wereld door hen werkelijk op Christus wordt gericht. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 20 Het heilswerk blijkt zo onverbrekelijk verbonden met de taak de menselijke levensomstandigheden in deze wereld te verbeteren en te verheffen. Het onderscheid tussen de bovennatuurlijke orde van het heil en de tijdelijke orde van het menselijk leven moet worden gezien binnen het ene plan van God om alles in Christus weer samen te brengen. Daarom moet de leek, die tegelijk gelovige en burger is, zich op beide terreinen voortdurend laten leiden door zijn christelijk geweten. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 5 Het sociaal handelen dat een verscheidenheid van concrete wegen kan omvatten, moet altijd gericht zijn op het algemeen welzijn en overeenkomen met de evangelische boodschap en de leer van de Kerk. Vermeden zal moeten worden, dat het verschil van keuzen de zin tot samenwerking schaadt en tot verlamming van de inspanningen leidt en verwarring onder het christenvolk veroorzaakt. De richting welke de sociale leer van de Kerk aangeeft, moet het verwerven van de onontbeerlijke technische en wetenschappelijke deskundigheden aanmoedigen. Ze moet ook het streven naar morele karaktervorming en verdieping van het geestelijk leven stimuleren. Hoewel zij beginselen en raadgevingen verstrekt, ontslaat deze leer niet van de vorming tot politieke omzichtigheid, welke voor het bestuur en beheer van de menselijke werkelijkheden is vereist.

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam