• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Richtlijnen voor het handelen
De grondbeginselen en beoordelingsnormen inspireren de richtlijnen voor het handelen, daar het algemeen welzijn van de menselijke samenleving in dienst staat van personen, moeten de actiemiddelen in overeenstemming zijn met de waardigheid van de mens en de vorming tot vrijheid bevorderen. En dit is een veilige beoordelings- en actienorm: er is geen echte bevrijding, wanneer niet vanaf het begin de rechten van de vrijheid worden geëerbiedigd. In het stelselmatig grijpen naar geweld, dat als onvermijdelijke weg tot bevrijding wordt voorgesteld, moet als een verwoestende illusie worden veroordeeld, welke de weg baant voor nieuwe vormen van slavernij. Met gelijke kracht zal men het geweld moeten veroordelen, dat door de bezitters tegen de armen wordt gebruikt, de willekeur van de politie, evenals ook elke vorm van geweld die tot regeringssysteem is verheven. Op deze gebieden moet men lering weten te trekken uit de tragische ervaringen welke de geschiedenis van onze eeuw heeft opgedaan en nog altijd opdoet. Ook kan de schuldige lijdzaamheid van de openbare machten in bepaalde democratieën niet worden toegelaten, waar de sociale situatie van een groot aantal mannen en vrouwen geenszins overeenkomt met hetgeen de grondwettelijk gewaarborgde individuele en sociale rechten eisen.

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam