• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De waarheid als voorwaarde voor de vrijheid

Ontvankelijkheid voor de volle waarheid is voor het morele geweten van de mens een noodzaak; hij moet haar zoeken en bereid zijn haar te aanvaarden, wanneer zij zich aan hem voordoet.

Overeenkomstig het bevel van Christus de Heer Vgl. Joh. 4, 42 Vgl. 1 Joh. 4, 14 moet de evangelische waarheid aan alle mensen worden gebracht, en dezen hebben er recht op dat ze aan hen wordt voorgesteld. De verkondiging ervan in de kracht van de Geest omvat de volledige eerbiediging van ieders vrijheid en de uitsluiting van elke vorm van dwang en pressie. Vgl. Mt. 28, 18-20 Vgl. Mc. 16, 15

De Heilige Geest brengt de kerk en de leerlingen van Christus Jezus 'tot de volle waarheid' (Joh. 16, 13). Hij leidt de loop der tijden en 'vernieuwt het aanschijn der aarde' (Ps. 104, 30). Hij is aanwezig in de rijping van een meer respectvol bewustzijn van de waardigheid van de menselijke persoon. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 10 De Heilige Geest staat aan de oorsprong van de moed, de durf en de heldhaftigheid: 'Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid' (2 Kor. 3, 17).

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam