• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De rechten van de mens en zijn 'vrijheden'
God heeft de mens niet als een 'alleen levend wezen' geschapen, maar heeft hem als een 'sociaal wezen' gewild.2o Het sociale leven staat dus niet buiten de mens: hij kan slechts groeien en zijn roeping verwezenlijken in betrekking met de anderen. De mens behoort tot verschillende gemeenschappen: die van het gezin, het beroep, de politiek, en daarbinnen moet hij zijn verantwoordelijke vrijheid uitoefenen. Een rechtvaardige sociale orde biedt de mens een onvervangbare hulp voor het verwezenlijken van zijn vrije persoonlijkheid. Een onrechtvaardige sociale orde is daarentegen een bedreiging en belemmering, die zijn bestemming in gevaar kunnen brengen.

Op het sociale vlak komt de vrijheid tot uitdrukking en wordt verwezenlijkt in de activiteiten, structuren en instellingen waardoor de mensen met elkaar omgaan en hun gemeenschappelijk leven organiseren. De volledige ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid, welke voor iedereen een plicht en een recht is, moet door de samenleving worden gesteund en niet belemmerd.

Dit is een eis van de morele natuur, welke zijn uitdrukking heeft gevonden in de formulering van de Rechten van de mens. Enkele daarvan hebben tot voorwerp wat men gewoonlijk 'de vrijheden' noemt, dat wil zeggen manieren om ieder menselijk wezen zijn hoedanigheid als persoon toe te kennen, die verantwoordelijk is voor zichzelf en zijn transcendente bestemming, en ook de onschendbaarheid van zijn geweten.

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam