• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarheid en gerechtigheid, regels van de vrijheid
Bovendien staat ieder mens gericht op de andere mensen en hij heeft hun gemeenzaamheid nodig. Alleen door te leren zijn wil met die van anderen in overeenstemming te brengen met het oog op een werkelijk goed, zal hij rechtschapenheid van wil leren. De overeenstemming met de eisen van de menselijke natuur maakt de wil zelf menselijk. Dit vraagt in feite om de toets van de waarheid en een juiste verhouding met de wil van anderen. Zo zijn waarheid en gerechtigheid de maatstaf voor de ware vrijheid. Wanneer de mens dit fundament verlaat en zichzelf voor God houdt, vervalt hij in de leugen en in plaats van zich te verwezenlijken, vernietigt hij zichzelf. In plaats van zich te verwezenlijken in een totale genoegzaamheid van het ik en een afwezigheid van betrekkingen, bestaat er slechts echte vrijheid waar wederzijdse banden, bepaald door waarheid en gerechtigheid, de mensen verenigen. Maar opdat deze banden mogelijk zijn, moet ieder persoonlijk waar zijn.

De vrijheid is geen vrijheid om alles te doen: zij is vrijheid tot het goede, waarin alleen het geluk te vinden is. Het goede is daarom haar doel. De mens wordt derhalve maar vrij in de mate, dat hij tot de kennis van de waarheid komt, en deze kennis, - en geen enkele andere kracht - zijn wil leidt. De bevrijding met het oog op de kennis van de waarheid welke alleen leiding geeft aan de wil, is de noodzakelijke voorwaarde voor een vrijheid welke die naam verdient.

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam