• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het smachtend verlangen naar bevrijding

Het bewustzijn van de vrijheid en waardigheid van de mens is, samen met de instemming met de onvervreemdbare rechten van personen en volkeren, een van de voornaamste kenmerken van onze tijd. Maar de vrijheid vereist voorwaarden van economische, sociale, politieke en culturele aard, die de volle uitoefening ervan mogelijk maken. Een duidelijk onderkennen van de belemmeringen welke haar ontwikkeling in de weg staan en de menselijke waardigheid aantasten, ligt ten grondslag aan de sterke verlangens naar bevrijding, die in de wereld werkzaam zijn.

De Kerk van Christus maakt zich deze verlangens eigen, waarbij zij van haar onderscheidingsvermogen gebruik maakt. In het licht van het Evangelie, dat naar zijn hele aard een boodschap van vrijheid en bevrijding is. Deze verlangens nemen namelijk soms uitingsvormen aan die zowel op theoretisch als praktisch vlak niet altijd in overeenstemming zijn met de waarheid over de mens zoals deze naar voren komt in het licht van zijn schepping en verlossing. Daarom heeft de Congregatie voor de Geloofsleer het nodig geoordeeld de aandacht te vestigen op 'afwijkingen en gevaren voor afwijkingen, die verderfelijk zijn voor het geloof en het christelijk leven'. Congregatie voor de Geloofsleer, Instructie over bepaalde aspecten van de "Theologie van de Bevrijding", Libertatis nuntius (6 aug 1984) In plaats van achterhaald, blijken deze waarschuwingen elke dag meer actueel en ter zake te zijn.

Document

Naam: LIBERTATIS CONSCIENTIA
Over de christelijke vrijheid en bevrijding
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 22 maart 1986
Copyrights: © 1986, Archief van Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam