• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

INGRAVESCENTIBUS MALIS
Over de H. Rozenkrans

Aan de Patriarchen, Primaten, Aartsbisschoppen, Bisschoppen en alle Overheden, die in vrede en gemeenschap leven met de H. Stoel.

EERBIEDWAARDIGE BROEDERS.

HEIL EN APOSTOLISCHEN ZEGEN

Meermalen, en onlangs nog in de Encycliek "Paus Pius XI - Encycliek
Divini Redemptoris
Over het goddeloze communisme
(19 maart 1937)
" hebben wij erop gewezen, dat er voor de steeds ernstiger wordende kwalen van onze tijd geen ander geneesmiddel kan geboden worden dan de terugkeer tot Onze Heer Jezus Christus en tot Zijn allerheiligste geboden. Hij alleen immers heeft de woorden van het eeuwige leven (Joh. 6, 68) en noch de enkelingen noch de gemeenschap kunnen iets doen, dat niet jammerlijk en spoedig vergaat, als zij Gods heerschappij en Zijn wetten verwerpen.

Document

Naam: INGRAVESCENTIBUS MALIS
Over de H. Rozenkrans
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 29 september 1937
Copyrights: © 1937, privĂ© uitgave
Alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 25 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam