• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

'Gloria in excelsis Deo'. Deze lofzang is op de eerste plaats het hoogtepunt van de Kerstliturgie, maar het is ook de hymne van de Katholieke Kerk die, in Oecumenisch Concilie verenigd, zich tegelijkertijd opent als de bloem van een nieuwe mensheid, opnieuw verzoend met haar Schepper en door Christus de Verlosser herboren in vreugde en vrede voor alle mensen.

Welk een ontroering, dit "Gloria in excelsis" van de Heilige Mis, elke dag bij de aanvang der werkzaamheden van het Concilie, herhaald in vele talen, volgens de verscheidenheid der riten. Vele malen werd op ontroerende wijze de schoonheid van deze riten gedemonstreerd: de Romeinse, de Ambrosiaanse, de Griekse, de Slavische, de Armeense van Antiochië en Alexandrië, de Byzantijnse, de Chaldeeuwse, de Melkitische, de Syrische, de Maronitische en nog vele anderen; het was een stichtende en ontroerende verheerlijking, een liefdevolle ontmoeting!

Aldus aanschouwden en ondergingen wij deze verscheidenheid van lofprijzingen die zich tot een geheel samenvlechten dat uitstijgt boven alle hoogten van vreugde en hulde aan de barmhartige goedheid van de Hemelse Vader.

Wie er getuige van was, wie er de zoete weerklank van heeft vernomen zal nooit het 'Gloria in excelsis Deo' kunnen vergeten dat niet zoals gewoonlijk door de stem van het volk, maar in de volle klanken van het Gregoriaans werd beantwoord door meer dan tweeduizend bisschoppen die hier tezamen zijn uit geheel de katholieke wereld, op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, de Moeder van Jezus en Onze Moeder, stralend in de ongeëvenaarde luister van haar uitverkiezing.

Document

Naam: IL NATALE DI QUEST'ANNO
Kerstboodschap 1962
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 22 december 1962
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief jrg. 18, no. 3/4 blz. 55-60
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam