• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Katholieke scholen
In uw land zitten veel kinderen en jongeren op katholieke scholen. Die katholieke school vervult een reële openbare dienst die door de lokale en nationale politieke instanties met geëigende middelen moet ondersteund worden. Ook gezinnen die van het katholieke geloof verwijderd hebben, of of komend uit andere religieuze overtuigingen, geven omwille van de kwaliteit van hun onderwijs hun vertrouwen aan kerkelijke instellingen. Breng allen die liefhebben aan dit mooie opvoedingswerk van de jongeren de aanmoedigingen van de paus. Ze zijn er zich van bewust dat de verbondenheid met de hiërarchie hen helpt om de educatieve specificiteit van de instellingen te behouden, waarbij ze alle jongeren verwelkomen die van hun competentie willen genieten. Herinner hen eraan dat elk onderwijs, zelfs in de meest technische of wetenschappelijke betekenis van het woord, een gelegenheid kan bieden om de christelijke waarden van het evangelie door te geven. Door de bemiddeling van de houding van de volwassenen moet elke jongere Christus kunnen ontdekken die hem wil helpen om het beste van zichzelf te ontwikkelen,en om zich optimaal voor te bereiden op een menselijk en professionele toekomst. De school is ook de plaats waar de jongeren hun moreel bewustzijn vormen. De directie en de animatoren van die instellingen staan onder uw verantwoordelijkheid als herders. Het komt u dan ook toe om er over te waken dat de leerkrachten een leven leiden dat overeenstemt met wat de kerk gelooft en leert.

Document

Naam: TOT DE BELGISCHE BISSCHOPPEN BIJ GELEGENHEID VAN HUN "AD LIMINA"-BEZOEK 1992
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 3 juli 1992
Copyrights: © 1993, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam