• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Authenthieke evangelische waarden

In de geseculariseerde samenleving die soms een atheïstisch humanisme verbergt dat niet in staat is om rekenschap te geven van de zin van de mens en van de geschiedenis, moetenmoeten we de nadruk leggen op de getuigenis van de gelovigen. Het is de concrete uitdrukking van het priesterschap van de gedoopten, want de liefde van Christus die wij ontdekt hebben moet beleefd en gedragen worden door mensen die het woord van waarheid verwachten. Iederéén is geroepen om zijn doopsel te beleven en om het geloof in de kerk van Christus als Verlosser van de wereld te verkondigen. Dat getuigenis wordt gedragen door het woord, om rekenschap te geven van de christelijke hoop, maar ook door een leven in overéénstemming met de evangelische eisen en met de traditie van de Kerk zoals die voortdurend hernomen wordt door het apostolisch leergezag, en door de praktijk van de caritas. Het geloof en de praktische weerslag ervan in het morele leven kunnen niet overgelaten worden aan subjectieve appreciatie, die iedereen zou toelaten te kiezen wat hem uitkomt of de personen te kiezen waarmee hij als Kerk wil leven. Dat schept een situatie van dogmatisch en moreel relativisme die kan leiden tot ernstige vooroordelen, tot een ontaarding van de objectieve waarheid van het geopenbaarde gegeven en tot de opleiding van de gemeenschappen. Waak dus over een intellectuele en spirituele vorming van de leken die hen doet groeien in hun christelijk leven. Zoals de parabel van de zaaier dat kan aantonen Vgl. Mt. 13, 3-9 moet het geloof wortel schieten in een voortdurende zoektocht, in een intieme verbondenheid met Christus, om zich niet door de realiteiten van deze wereld te laten verstikken. Op die manier, versterkt door de verdieping van hun kennis en van hun kennis en van hun spirituele ervaring, zullen de christenen nog meer zorg dragen voor de authentieke evangelische waarden in hun leven, en met name in het politieke, economische en sociale leven waarvan zij de voornaamste evangelisatoren zijn. Dat is des te belangrijker op het einde van deze eeuw, nu we op weg zijn naar een nooit geziene organisatie van Europa, op basis van nieuwe betrekkingen tussen de Europese staten maar ook met andere continenten, die de promotie van de morele dimensie van de menselijke betrekkingen des te belangrijker maakt.

Als leden van het Lichaam van Christus spelen de gedoopten een speciefieke rol in de zending van de kerk, onder leiding van de herders die Christus-Hoofd vertegenwoordigen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 21-22. De criteria van de kerkelijkheid die ik vermeld heb in de Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christifideles laici
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
(30 december 1988)
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 30 voor de verenigingen van leken kunnen ons toelaten om de rol van de leek in het zendingswerk te preciseren, en om situaties te vermijden die bemoeilijkt worden door de onnauwkeurigheid van het statuut van mensen die zich voor apostolische taken inzetten. Er kan geen vruchtbare zending zijn zonder een organische relatie tussen de leken en de gewijde ambtsdragers, relaties van wederzijds vertrouwen maar zonder dat de bevoegdheden daarom onderling verwisselaar zijn.

De pastorale raden vormen belangrijke scharnieren van deze samenwerking. In dat kader, en in functie van zijn levensstaat en van zijn roeping, heeft iedereen een specifieke taak in de gemeenschap. Maar het is het sacrament van de wijding van goddelijk recht en als zodanig het zichtbare teken van Christus die zijn kerk met liefde leidt dat diegene die het ontvangen hebben zowel de taak van de dienst Vgl. Joh. 13, 15 als bestuursmacht toevertrouwt Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 129,waarvan de gelovige leken kunnen meewerken.

Document

Naam: TOT DE BELGISCHE BISSCHOPPEN BIJ GELEGENHEID VAN HUN "AD LIMINA"-BEZOEK 1992
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 3 juli 1992
Copyrights: © 1993, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam