• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij vieren morgen het feest van Sint Marcus en hierin zien Wij een aanleiding om een enkele gedachte voor U nader uit te werken. Zoals gij weet voeren Wij in Ons Wapenschild sedert tien jaren - vanaf het ogenblik waarop Wij door Onze Voorganger Pius XII z.g. geroepen werden tot het Patriarchaat van Venetië - behalve de leeuw, als symbool van de tweede Evangelist ook de geheimzinnige woorden die de bekrachtiging zijn van de zending van elke apostel van de waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid: 'Pax tibi, Marce, Evangelista meus'. 'Vrede zij U, O Marcus, mijn Evangelist'. Wij beschouwen het als Onze heilige plicht deze vrede, vanuit dit middelpunt van de katholieke eenheid, over de gehele wereld te doen uitstralen; en Ons hart is van vreugde en troost vervuld bij het zien hoe de goede Voorzienigheid Onze pogingen daartoe zegent. Waarlijk, de Encycliek 'H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
' heeft een gunstige weerklank gevonden. Dit kunnen Wij getuigen met gevoelens van nederige dankbaarheid.

Document

Naam: COMMENTAAR OP DE ENCYCLIEK PACEM IN TERRIS
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Audientie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 24 april 1963
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief 18e jrg. nr. 29
Bewerkt: 29 november 2017

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam