• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NA DE OFFICIëLE ONDERTEKENING VAN DE ENCYCLIEK PACEM IN TERRIS

Nu de Encycliek 'H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
' op het punt staat haar tocht over de gehele wereld, in alle richtingen, aan te vangen, is Ons hart, zoals men zal begrijpen, van diepe ontroering vervuld. Op de eerste plaats geldt dit het onderwerp waarover het document handelt, de vrede, waarnaar de gehele mensenfamilie met zo een vurig verlangen uitziet en daarnaast betreft het ook de datum waarop Wij de Encycliek doen verschijnen nl. Witte Donderdag, de dag van de 'Coena Domini'.

O, hoe zoet klinken de woorden die Jezus sprak tot Zijn leerlingen op de avond voor Zijn lijden en Sterven: 'pro mundi vita', voor de verlossing en het heil van alle mensen!
De Encycliek staat in het teken van het licht der Openbaring, waaraan zij haar wezenlijke inhoud ontleent, maar de leerstellige beginselen zijn evenzeer gebaseerd op de intiemste eisen van de menselijke natuur en liggen voor een groot deel op het terrein van het natuurrecht. Hierin ligt het totaal eigen karakter van dit document, dat niet alleen gericht is tot het Episcopaat van de universele Kerk en tot de gelovigen van de gehele wereld, maar tevens tot 'alle mensen van goede wil'. De universele vrede is een goed dat allen aangaat, zonder onderscheid; voor allen hebben Wij daarom Ons hart geopend.

De Encycliek is in vijf onderscheiden hoofdstukken verdeeld;

  • betrekkingen van mens tot mens;
  • tussen de mens en de openbare Overheid;
  • tussen de politieke gemeenschappen onderling;
  • van de mens en de afzonderlijke politieke gemeenschap met de wereldgemeenschap en
  • tenslotte een vijfde hoofdstuk dat duidelijke pastorale richtlijnen bevat.


Op deze wijze hebben Wij niet alleen de grondslag van het bouwwerk van de vrede willen belichten, nl. de eerbiediging van de door God ingestelde orde en de bescherming van de waardigheid van de menselijke persoon, maar Wij hebben eveneens de verschillende plannen aangeduid volgens welke het werk opgetrokken moet worden, ja, Wij hebben als het ware de stenen aangegeven die nodig zijn om het huis te bouwen en niemand uitgezonderd in Onze opwekking om persoonlijk aan het tot stand komen van het werk bij te dragen. Maar vooral tot de kinderen van de Kerk zeggen Wij - als een echo van het gebod van Christus zelf: 'Gaat en verkondigt' 'Draagt de vrede uit en verspreidt haar zegeningen over de wereld'.

Wij koesteren het vaste vertrouwen dat de wereld Onze Encycliek 'H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
' met vreugde zal ontvangen en dat de mensen hun harten wijd zullen openen.
Wij volgen haar op haar tocht met Ons gebed en omvatten vol genegenheid de gehele mensheid in Onze omarming.

Document

Naam: NA DE OFFICIëLE ONDERTEKENING VAN DE ENCYCLIEK PACEM IN TERRIS
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 9 april 1963
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief 18e jrg., nr. 29
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam