• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ik begroet jullie allen hartelijk, lieve jongens en meisjes, en verheug me dat het tot deze ontmoeting gekomen is . In het bijzonder dank ik de Eerwaarde Heer Wijbisschop Martin Gächter, de president van het Coetus Internationalis Ministrantium die in naam van jullie allen zulke hartelijke woorden tot mij gesproken heeft.

Met bijzondere vreugde wend ik mij tot de misdienaars uit de Duitssprekende landen, die in aantal (16.000) veruit de grootste groep vormen. Het is mooi dat er zoveel jonge Christenen uit Duitsland gekomen zijn.

Heilige Dienst voor de Kerk

Jullie handelen aan het Altaar is niet alleen een plicht, maar een grote eer, een waarlijk heilige dienst. Over deze dienst wil ik jullie graag enkele overwegingen meegeven.

De misdienaar draagt een bijzonder gewaad. Het herinnert ons aan een kleed dat ieder van ons aangetrokken is, toen hij in de gemeenschap van Jezus Christus opgenomen werd. Ik bedoel het Doopkleed, waarvan de diepere bedoeling door de Heilige Paulus uitgelegd wordt: "want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed" (Gal. 3, 27).

Ook toen jullie, lieve misdienaars, het doopkleed uitgegroeid waren, hebben jullie in plaats daarvan het misdienaarkleed aangetrokken. Ja, de Doop is het uitgangspunt voor jullie "ware liturgische dienstwerk", die jullie tot helper van jullie bisschop, priester en diaken maakt Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 29

Document

Naam: TOESPRAAK TOT DE MISDIENAARS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 1 augustus 2001
Copyrights: © 2001 Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 26 maart 2015

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam