• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het gezin is door God ingesteld als de eerste en vitale cel van de menselijke samenleving, door Christus, de Verlosser, die in het gezin van Nazareth heeft willen geboren worden, zo hoog verheven, dat het huwelijk, dat toch de innigste gemeenschap is van de echtelijke liefde en van het echtelijk leven, en waaruit het gezin voortkomt, tot de waardigheid van Sacrament is verheven, waardoor het mystieke verbond van zijn liefde met de kerk doeltreffend zou worden aangeduid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48

Daar dit aldus vaststaat heeft het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie het gezin als 'huiskerk' omschreven 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 11, en door dit te leren heeft het aangetoond voor welke bijzondere taken het gezin bestemd is, taken die in het hele heilsplan moeten worden vervuld. Dit verplicht dus alle betreffende gezinnen om, ieder naargelang zijn eigen zending, die drievoudige profetische, priesterlijke en koninklijke taak uit te voeren, die Christus aan de kerk heeft toevertrouwd.

Document

Naam: FAMILIE A DEO INSTITUTA
Oprichting van de Pauselijke Raad voor het Gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 9 mei 1981
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken, jrg. 36, p. 1139-1142
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 16 december 2016

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam