• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Delen, de weg naar vrede

Het jubileumjaar 2000 nadert snel. Het is een tijd die voor gelovigen op een speciale manier aan God is gewijd, de Heer van de geschiedenis, een herinnering voor allen aan de volstrekte afhankelijkheid van het schepsel aan de Schepper. Maar in de bijbelse traditie was het ook een tijd om slaven te bevrijden, land terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, schulden kwijt te schelden, kortom het door God gewilde evenwicht te herstellen tussen alle leden van het volk. Het is daarom een speciale tijd om te zoeken naar gerechtigheid die leidt tot vrede.

Christenen die hun geloof beleven in de God die liefde is en zich verenigen in Christus' opstanding, zijn geroepen om rechtvaardig te handelen en met ieder in vrede te leven, want "Jezus geeft ons niet zomaar vrede. Hij geeft ons zijn vrede, vergezeld van zijn gerechtigheid. Hij is vrede en gerechtigheid. Hij wordt onze vrede en onze gerechtigheid" H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, In het Yankee-stadium in New York (2 okt 1979), 1. Ik zei deze woorden bijna twintig jaar geleden, maar tegen de achtergrond van de radicale veranderingen die nu plaatsvinden, krijgen zij een nog meer specifieke en actuele betekenis.

Het onderscheidende kenmerk van de christen moet, nu meer dan ooit,
liefde zijn voor de armen, de zwakken, de lijdenden. Leven vanuit deze veeleisende betrokkenheid vereist een zich totaal afwenden van de drijfveren die mensen ertoe aanzet uitsluitend hun eigen waarden te zoeken: macht, plezier, het ongeremd vergaren van rijkdom. Ja, het is juist tot deze radicale ommekeer dat de leerlingen van Christus worden geroepen. Zij die zichzelf ertoe zetten om dit pad te volgen zullen zeker ervaren dat "het Koninkrijk van God geen kwestie is van spijs en drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest" (Rom. 14, 17) en zij zullen "de vrucht van vrede en gerechtigheid" smaken" (Heb. 12, 11).

Ik wil voor de christenen van alle continenten de vermaning herhalen van het Tweede Vaticaans Concilie: "Men moet op de eerste plaats aan de eisen van de rechtvaardigheid voldoen, opdat men niet als een gift van naastenliefde aanbiedt, waartoe men reeds op grond van rechtvaardigheid verplicht is" 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 8. Een maatschappij van echte solidariteit kan slechts tot stand komen als de welgestelden, die de armen helpen, blijven voortgaan met wegschenken wat zij zelf niet nodig hebben. Sterker: het geven van materiële goederen is niet genoeg. Nodig is een geest van delen, zodat we het als een eer beschouwen dat wij in staat zijn zorg en aandacht te wijden aan de noden van onze broeders en zusters die in moeilijkheden verkeren. Christenen, aanhangers van andere religies en ontelbare mannen en vrouwen van goede wil, voelen zich vandaag geroepen tot een eenvoudige levensstijlom het gerechte delen van de vruchten van Gods schepping te realiseren. Zij die leven in armoede kunnen niet langer wachten: zij moeten nu geholpen worden en ze hebben het recht om die hulp onmiddellijk te ontvangen.

Document

Naam: UIT RECHT OP GERECHTIGHEID VOOR IEDER GROEIT DE VREDE VOOR ALLEN
Boodschap voor de 21e Wereldvredesdag, 1 janauari 1998
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1997
Copyrights: © 1997, Analecta Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam