• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Globalisering in solidariteit

De snelle geopolitieke veranderingen die sinds 1989 hebben plaatsgevonden, zijn vergezeld gegaan van ware revoluties op sociaal en economisch terrein. Het wereldomspannend worden van economie en financiën is nu een werkelijkheid en we worden steeds duidelijker de effecten gewaar van de snelle ontwikkelingen die samenhangen met de informatietechnologie. We staan op de drempel van een nieuw tijdperk, dat de drager is van grote verwachtingen en van verontruste vragen. Wat zal het effect zijn van de veranderingen die plaatsvinden? Zal het iedereen mogelijk zijn te profiteren van een wereldwijde markt? Zal iedereen uiteindelijk een kans hebben om vrede te verwerven? Zullen relaties tussen staten meer gelijkwaardig worden of zullen economische concurrentie en rivaliteit tussen volken en naties de mensheid leiden naar een situatie van nog grotere instabiliteit?

Ten behoeve van een meer evenwichtige maatschappij en een meer stabiele vrede in een wereld op weg naar globalisering, dienen internationale organisaties de bevordering van een gevoel voor medeverantwoordelijkheid voor ons gemeenschappelijk goed als een dwingende taak te beschouwen. Om dit te bereiken mogen we echter nooit het zicht verliezen op de menselijke persoon, die centraal moet staan in ieder sociaal project. Alleen op deze wijze zullen de Verenigde Naties een "familie van naties"
worden, in overeenstemming met hun oorspronkelijke mandaat om "in een grotere vrijheid sociale vooruitgang en betere levensvoorwaarden te scheppen" Verenigde Naties, Handvest van de Verenigde Naties (10 jan 1946). Preambel. Dit is de manier om een wereldgemeenschap op te bouwen die stoelt op "wederzijds vertrouwen, wederzijdse steun en oprecht respect" H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, De mensheid heeft moed nodig voor de toekomst, Voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de wereldorganisatie (5 okt 1995). Kortom: de uitdaging luidt een globalisering te bewerkstelligen in solidariteit, een globalisering zonder uitsluiting. Gerechtigheid is onomwonden een verplichting, met serieus te nemen morele gevolgen voor het economische, sociale, culturele en politieke leven van naties.

Document

Naam: UIT RECHT OP GERECHTIGHEID VOOR IEDER GROEIT DE VREDE VOOR ALLEN
Boodschap voor de 21e Wereldvredesdag, 1 janauari 1998
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1997
Copyrights: © 1997, Analecta Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam