• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het mysterie van God door Jezus Christus in de Heilige Geest
De belangrijkste zending van de Kerk, gedreven door de Heilige Geest, is het prediken van de goede en gelukkige tijding van de uitverkiezing, het mededogen en de barmhartigheid van God, die zich gemanifesteerd hebben in de geschiedenis van het heil, die door Jezus Christus hun hoogtepunt vinden in de volheid der tijden en die de mensen krachtens de Heilige Geest het heil mededelen en aanbieden. Christus is het licht van de mensen. Met de verkondiging van het Evangelie moet de Kerk er zorg voor dragen dat het licht dat zij brengt, schittert op haar eigen gelaat Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1. Zij maakt zich geloofwaardiger als zij minder over zichzelf en meer over de gekruisigde Christus spreekt (1 Kor. 2, 2), en hiervan getuigt door haar eigen leven. Zo is de Kerk als een sacrament, dat wil zeggen teken en instrument van gemeenschap met God en van gemeenschap en verzoening van de mensen onderling. De boodschap van de Kerk, zoals die beschreven is door het Tweede Vaticaans Concilie, is trinitair en gecentreerd op Christus. Als Zoon van God cn nieuwe Adam toont Jezus Christus tegelijk het mysterie van God en het mysterie van de mens in zijn leer hoge roeping Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22. De Zoon van God is mens geworden om de mensen tot zonen van God te maken. Door deze vertrouwdheid met God wordt de mens verheven tot de hoogste waardigheid. Wanneer de Kerk Christus predikt, verkondigt zij de mensen dan ook het heil.

Document

Naam: ECCLESIA SUB VERBO DEI MYSTERIA CHRISTI CELEBRANS PRO SALUTE MUNDI
In Gods Woord viert de Kerk de mysteries van Christus voor het heil van de wereld - Eindrapport van de 2e Buitengewone Bisschoppensynode: 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 7 december 1985
Copyrights: © 1986, SRKK
Vert.: dr. W. Rood
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam