• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Evangelisatie
Het mysterie van het goddelijke leven, waarin de Kerk participeert, moet aan alle volkeren worden verkondigd. Van nature is de Kerk missionair Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 2. De bisschoppen onderwijzen dus niet alleen de gelovigen, maar verkondigen ook het geloof en leiden zo nieuwe leerlingen naar Christlls Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25. Evangelisatie is de eerste plicht niet alleen van de bisschoppen, maar ook van de priesters en de diakens, ja van alle christenen. Overal op aarde is de overdracht van het geloof en van de morele waarden, die uit het Evangelie voortvloeien, op de komende generatie (de jongeren) in gevaar. Vaak blijken de kennis van het geloof en de erkenning van de morele orde tot een minimum beperkt. Daarom is een nieuwe aanzet tot evangelisatie en tot integrale en systematische catechese vereist. Evangelisatie betreft niet alleen de missie in de gebruikelijke zin van het woord, namelijk 'ad gentes'. Evangelisatie van de niet-gelovigen vooronderstelt een zelfevangelisatie van de gedoopten; dus ook van de diakens, de priesters en de bisschoppen. Evangelisatie vindt plaats door getuigen. De getuige getuigt niet alleen in woorden, maar ook door zijn leven. Men zou niet moeten vergeten dat getuigenis in het Grieks 'martyrium' is. Vanuit dit gezichtspunt kunnen de oude Kerken veel leren aan de jonge Kerken, wat hun dynamiek, hun leven en hun getuigenis en zelfs het bloedvergieten voor het geloof betreft.

Document

Naam: ECCLESIA SUB VERBO DEI MYSTERIA CHRISTI CELEBRANS PRO SALUTE MUNDI
In Gods Woord viert de Kerk de mysteries van Christus voor het heil van de wereld - Eindrapport van de 2e Buitengewone Bisschoppensynode: 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 7 december 1985
Copyrights: © 1986, SRKK
Vert.: dr. W. Rood
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam