• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Schrift, traditie, leergezag
In gelovige eerbied naar het Woord van God luisterend heeft de Kerk de opdracht dit te verkondigen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 1. Dientengevolge maakt de verkondiging van het Evangelie deel uit van de voornaamste plichten van de Kerk; zij is voornamelijk de taak van de bisschoppen en neemt op het ogenblik een zeer belangrijke plaats in Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25. In deze context komt de dogmatische Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
weer aan de orde, die wellicht te zeer verwaarloosd is, maar die Paus Paulus VI weer naar voren heeft gebracht, grondiger en actueler, in zijn apostolische Exhortatie H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
. Ook voor deze Constitutie moet een gedeeltelijke lezing vermeden worden. In het bijzonder kan de exegese van de oorspronkelijke betekenis van de Heilige Schrift, die zo wordt aanbevolen door het Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 12, niet gescheiden worden van de levende traditie van de Kerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 9 noch van de authentieke interpretatie door het kerkelijk leergezag Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10. Een onjuiste tegenstelling tussen het dogmatische en het pastorale moet vermeden of overwonnen worden. Immers, het ware doel van het herderlijke schrijven is de actualisering en de concretisering van de waarheid van het heil, die op zichzelf voor alle tijden geldt. De bisschoppen moeten, als echte herders, de goede weg wijzen aan de kudde, het geloof van de kudde krachtiger maken, de gevaren voor de kudde vermijden.

Document

Naam: ECCLESIA SUB VERBO DEI MYSTERIA CHRISTI CELEBRANS PRO SALUTE MUNDI
In Gods Woord viert de Kerk de mysteries van Christus voor het heil van de wereld - Eindrapport van de 2e Buitengewone Bisschoppensynode: 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 7 december 1985
Copyrights: © 1986, SRKK
Vert.: dr. W. Rood
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam