• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Universele roeping tot heiligheid
Als mysterie in Christus is de Kerk een teken en een instrument van heiligheid. Om die reden heeft het Concilie de roeping van alle gelovigen tot heiligheid verkondigd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 39-43. Hoofdstuk 5. De roep tot heiligheid nodigt uit tot een innerlijke bekering van het hart en tot het deelnemen aan het leven van God, één en drievuldig, hetgeen verder gaat dan de verwezenlijking van ieder verlangen van de mens. Vooral in onze tijd waarin zoveel mensen in zich een innerlijke leegte voelen en een geestelijke crisis doormaken, moet de Kerk krachtig de zin van de hoetedoening, het gebed, de aanbidding, de opoffering, het zichzelf geven, de barmhartigheid en de rechtvaardigheid bewaren en bevorderen. Door de hele geschiedenis van de Kerk heen zijn de heiligen altijd bron en oorsprong geweest van vernieuwingen, onder de moeilijkste omstandigheden. Tegenwoordig heben wij een grote behoefte aan heiligen en moeten wij onvermoeibaar God daarom vragen. Laten de religieuze gemeenschappen zich krachtens hun professie van de evangelische raden bewust zijn van hun speciale missie in de Kerk van nu, en wij moeten ze aanmoedigen in hun missie. De apostolische bewegingen en de nieuwe 'bewegingen van geestelijk leven' zijn dragers van een grote verwachting als ze rechtmatig in de kerkgemeenschap blijven. Alle leken moeten hun rol vervullen in de Kerk en in hun dagelijkse bezigheden (gezin, werk en andere wereldlijke bezigheden, vrije tijd) zodat ze de wereld doordringen en hem veranderen door het licht en het leven van Christus. De volksdevoties zijn, als die juist begrepen en correct gepraktiseerd worden, zeer nuttig om de heiligheid van het volk te voeden. Zij verdienen daardoor meer aandacht van de kant van de pastores. De gelukzalige Maagd Maria, onze Moeder in de orde van de genade Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 61, is ons voorbeeld van heiligheid en van een volledig antwoord op het beroep dat God op alle christenen doet (vgl. Lumen Gentium, hoofdstuk 8).

Document

Naam: ECCLESIA SUB VERBO DEI MYSTERIA CHRISTI CELEBRANS PRO SALUTE MUNDI
In Gods Woord viert de Kerk de mysteries van Christus voor het heil van de wereld - Eindrapport van de 2e Buitengewone Bisschoppensynode: 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 7 december 1985
Copyrights: © 1986, SRKK
Vert.: dr. W. Rood
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam