• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voortzetting Tweede Vaticaans Concilie

Maar het belangrijkste deel van Ons pauselijk ambt wordt zeker opgeëist door de voortzetting van het Tweede Concilie van het Vaticaan, waarop de ogen van alle mensen van goede wil gericht zijn. Dit zal Ons voornaamste werk zijn, waaraan Wij voortaan al Onze krachten zullen wijden, opdat de katholieke Kerk, die "als een standaard, opgeheven boven alle verre landen" Vgl. Jes. 5, 26 in de wereld schittert, door de majesteit van haar natuur, door de overvloedige kracht van haar jeugd, door de vernieuwing van haar instellingen en door de verscheidenheid van haar talrijke leden "uit elke stam en taal en volk en natie" (Openb. 5, 9) alle mensen tot zich zal zal trekken; in de uitoefening van Ons apostolisch ambt stellen Wij Ons als eerste doel voor ogen dat ten aanschouwe van de gehele wereld steeds duidelijker en plechtiger verklaard wordt, dat het zo vurig verlangde heil alleen van het Evangelie van Jezus Christus verwacht moet worden: "want geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven, waarin wij gered moeten worden" (Hand. 4, 12).

Hiertoe behoort eveneens dat men moet werken aan de herziening van het Kerkelijk Wetboek en dat men de eenmaal begonnen arbeid moet voortzetten om volgens de richtlijnen in de sociale Encyclieken van Onze Voorgangers de rechtvaardigheid nog beter te doen doordringen in de politieke en maatschappelijke verhoudingen; die rechtvaardigheid namelijk die gevestigd is op de waarheid, de vrijheid en op het wederzijds respect van de rechten en plichten. Want de juiste ordening der naastenliefde, waardoor juist de liefde tot God wordt bevestigd, eist dat alle mensen ernaar streven om de sociale problemen op een rechtvaardiger wijze op te lossen; zij eist ook dat er voor maatregelen gezorgd wordt om de meer behoeftige Naties te helpen, wier burgers dikwijls gedwongen worden een leven te leiden, dat niet strookt met de menselijke waardigheid; zij eist tenslotte dat overal op edelmoedige wijze gemeenschappelijk overleg wordt gepleegd en gezamenlijke pogingen in het werk worden gesteld om de levensvoorwaarden van de mensen te verbeteren. Deze tijd, waarin de wegen tot het hemelruim geopend zijn, zal inderdaad door de overvloedige weldaden van God geheel vervuld worden, wanneer de mensen werkelijk elkaar als broeders en niet als concurrenten beschouwen en wanneer zij een wereldorde kunnen opbouwen, die haar princiepen en haar leiding ontleent aan de heilige vrees voor God, aan de eerbied voor de goddelijke wet en aan de liefde en de wederzijdse samenwerking.

Document

Naam: QUI FAUSTO DIE
Eerste Radioboodschap "Urbi et Orbi"
Soort: H. Paus Paulus VI - Urbi et Orbi
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 22 juni 1963
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief jrg. 18, no. 27/28 blz. 668-675
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam